Video bulunamadı...

Hastalık bazılara ehemmiyetli bir define, gayet kıymettar bir hediye-i İlâhiyedir.

“Ey hastalıktan şekvâ eden biçare adam! Hastalık bazılara ehemmiyetli bir definedir, gayet kıymettar bir hediye-i İlâhiyedir. Her hasta, kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir.”

Birinci Deva Hastalık, ömür sermayesini büyük kârlarlameyvedâr ve uzun eder.
İkinci DevaHastalıkla geçen bir ömür, ALLAH’tan şekva etmemek şartıyla, mümin için ibadet sayıldığına rivâyet-i sahîha var.
Üçüncü Deva Hastalıklar olmazsa, sağlık ve afiyet gaflet verir. Dünyayı hoş gösterir. Âhireti unutturur.Kabri ve ölümü hâtırına getirtmek istemez. Sermaye-i ömrünü bad-ı heva boş yere sarfettirir.
Dördüncü Deva İnsan, vücudunun mülkiyetikendisine ait olmadığından, hastalıktan şikayete hakkı yoktur. Hastalık ve elemler bazı esmânın ahkâmını gösterdiğinden marifetullah’a sebebtir.
Beşinci Deva Bu zamanda hastalıklar, husûsen gençler için, bir İHSÂN-I İLÂHÎ’DİR, birHEDİYE-İ RAHMÂNÎYE’dir.
Altıncı Deva Hastalıklar, geçici elemlerin yanında, çok büyükdaimî manevî lezzetlere medârdır. Çünkü, zevâl-i lezzet elem ve zevâl-i elem de lezzettir.
Altıncı Deva Hastalıklar, dünyanın fâni yüzündekizevklerin devamsızlığını, mükemmel bir surette ihtâr ve ders veriyor.
Yedinci Deva Hastalıklar, sıhhattakinimet-i İlâhîye’nin lezzetini ziyadeleştirir. Çünkü herşey zıttyla bilinir.
Sekizinci Deva Hastalıklar, günahlara karşı kefârettir. Asıl büyük ve dehşetli hastalıklar: ALLAH’ı tanımamak, âhireti bilmemek vegünahları düşünmemektir.
Dokuzuncu Deva Bazen ölüme vesile olan hastalıklardan gelen korku ve telaş, Ancakölümün hakiki mâhiyetinin bilinmesi ile zâil olur.
Onuncu Deva Merak, hastalığı ziyadeleştirir. Eğer teslimiyet, rıza ve hastalığın hikmetlerinidüşünmekle o merak izâle edilse, hastalığın mühim bir kökü kesilmiş olur ve hastalık ondan bire iner.
OnBirinci Deva İnsan, sabrınımâzi ve müstakbele dağıtmazsa, her hastalık ve musibete karşı kâfi gelir.
Onİkinci Deva Hasta bir mümin, hastalık zamanında yapamadığıdaimî virdinin sevâbını yine kazanır.
OnÜçüncü Deva Hastalık, gafleti dağıtmakla, yirmi senedekazanılamayacak bir mertebeyi, bazen yirmi günde kazandırır.
OnDördüncü Deva Gözleri görmeyen bir mümin, kabirde,sâir ehl-i kuburdan çok ziyade, o âlem-i nûru ve cenneti temâşâ eder.
OnBeşinci Deva En ziyâde musîbet ve meşakkate giriftâr olanlar, insanların en iyisi ve en kâmilleridirler. Eğer,hastalığın manâsı güzel olmasa idi, Hâlık-ı Rahîm, en sevdiği ibâdına hastalıkları vermezdi.
OnAltıncı Deva Hastalık, hayat-ı içtimaiyede en mühim ve gayet güzel olan,hürmet ve merhameti telkin eder.
OnYedinci Deva Hastaların duâları makbûldür ve ALLAH rızâsı için hastaya bakmak, mühim bir sevaptır. Hastalıklar, duanın vaktidir.
OnSekizinci Deva İnsanın sıhhat noktasında, kendisindendaha çok hasta olanlara bakıp, şükür etmesi gerektir.
OnDokuzuncu Deva Dâima sıhhat ve afiyette giden yeknesak bir hayat, CENÂB-I HAKK’IN esmâsına ayinedârlıkta noksân kalır. Hastalıkların, kıymettâr hayatı safileştirmek, kuvvetleştirmek,terakki ettirmek, vücuddaki sâir cihâzâtı, o hastalıklı uzvun etrafına muavenetdârâne müteveccih etmek ve SÂNİ-İ HAKÎM’İN ayrı ayrı isimlerinin nakışlarını göstermek gibi çok vazîfeleri
Yirminci DevaVehmî olan hastalıkların en müessir ilâcı,ehemmiyet vermemektir.
YirmiBirinci Deva Hastalıklar, ülfetle gizlenmiş olan şefkat ve dostlukları, tekrar inkişâf ettirir.
Yirmiİkinci DevaNüzül (felç) gibi ağır hastalıklar, mümin için mübarek sayılır. Mümin, sırr-ı iman ile ve teslimiyet ve tevekkül ile, o ağır nüzül gibi hastalıktan az bir zamanda ehl-i velâyetin çileleri gibi istifade eder.
YirmiÜçüncü Deva Kimsesiz ve garîb olan hastalara, herşeye bedel olarak, CENÂB-I HAKK’IN nazar-ı merhameti kâfidir.
YirmiDördüncü Deva Hastalara, hususen de peder ve vâlidelere bakmak, mühim bir ticaret-i uhreviyedir.
YirmiBeşinci DevaHastalara gayet nâfi bir tiryak: İmanı inkişaf ettirmek, tevbe, istiğfar, Namaz ve ubudiyet ile imandan gelen ilâcı istimâl etmektir.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Tema Tasarım | Ulaknews.com
van escort balikesir escort kibris escort denizli escort turk porno mersin escort manisa escort afyon escort samsun escort kayseri escort gaziantep escort